Prov

 
Den här veckan har jag haft 2 prov, tyska och idag fysik och kemi. Ganska viktiga prov också för det här handlar om slutvitsordet på betyget. För det är ganska kort tid kvar av den här utbildning. Nu är det redan februari och i början av juni får jag min examen. Så nu börjar det sista av denna utbildning. Och dessutom praktik nästa vecka, men bra går det.